Vision & Mission

Vår vision

Att bli det ledande systemet i Europa för finansiell rådgivning.

Vår mission

Att hjälpa rådgivare och deras kunder till trygg och framgångsrik finansiell planering.

Grundarna av Metafore har jobbat inom olika delar av finansbranschen under många år. Idén till Metafore kom ur behovet av ett modernt systemstöd för finansiell rådgivning och försäkringsförmedling, som följer regulatoriska krav. Det fanns även en stor efterfrågan från kunder och rådgivare på system som sammanställer kundens samtliga tillgångar och presenterar dessa på ett tydligt sätt. De samlade behoven strävade efter att skapa förutsättningar för bättre rådgivning, och på så sätt stärka relationen och förtroendet mellan rådgivare och kund.

Även om vi drivs av innovation så kommer vi alltid att vara dedikerade vår mission att hjälpa rådgivare och deras kunder till framgång.