Vision & Mission

Vår visjon

Å bli det ledende systemet i Europa for økonomisk rådgivning.

Vår oppgave

Hjelper rådgivere og deres kunder til å sikre og vellykket økonomisk planlegging.

Grunnleggerne av Metafore har arbeidet i ulike deler av finansbransjen i mange år. Ideen til Metafore kom fra behovet for moderne systemstøtte for økonomisk rådgivning og forsikringsmegling, som følger lovkrav. Det var også stor etterspørsel fra kunder og rådgivere på systemer som samler alle kundens eiendeler og presenterer dem på en klar måte. De kombinerte behovene søkte å skape forholdene for bedre råd, og dermed styrke forholdet og tilliten mellom rådgiveren og kunden.

Selv om det drives av innovasjon, vil vi alltid være dedikert til vårt oppdrag for å hjelpe rådgivere og deres kunder til suksess.