Metafore

Hva kan Metafore gjøre for deg?

Metafore skaper sikkerhet for finansielle rådgivere og forsikringsmeglere, deres ledelse og styre.

Kravene til selskaper og rådgivere innen finansiell rådgivning og forsikringsmegling er i dag omfattende, og dette er en utvikling som fortsetter. Metafore er en moderne systemstøtte som forenkler hverdagen for både bedrifter og rådgivere.

Bestill en demo

Metaforer er laget for å:

  • skape betingelsene for bedre råd ved å samle alle kundens eiendeler på ett sted, i en klar visning.
  • aktivere systematisk oppfølging og rapportering til rådgiver, ledelse, kontrollfunksjoner og kunde.
  • ledelsen bør systematisk overvåke risikoer i rådgivningstjenester, eksponering mot markeder og instrumenter og overvåke råd.
  • skape sikkerhet for rådgivere i samsvar med forskrifter og retningslinjer.
  • kunder bør få løsninger som er godt tilpasset dem, og som de forstår.
  • modernisere infrastrukturen og strømline forretningsprosessene.
  • kapitalforvaltere med de rette ferdighetene og verktøyene utvikler nåværende investeringsforslag som er tilpasset kundens risikotoleranse i systemet.

RAPPORTERING

Metafore muliggjør systematisk overvåking og rapportering til kunder, rådgivere, ledelses- og kontrollfunksjoner. Velg mellom flere standardformater eller tilpass dine egne utskrifter og rapporter. Rapportene kan presenteres i webformat eller PDF.

RISIKO OG FORORDNING

I Metafore styrer selskapets ledelse rådene ved hjelp av elektroniske dokumenter, grenser og regler i systemet. Ledelsen kan systematisk overvåke risikoer i rådgivningstjenester, eksponering mot markeder og instrumenter og overvåke råd.

TOTAL OVERVISNING AV KUNDFORPLIKTELSE

Metafore gir en total oversikt over alle kunders beholdninger, noe som gir bedre betingelser for effektivt råd.

TAKK PÅ DATA

Metaforer kan fylles på med data på ulike måter; MIS-filer, depotfiler og manuell innføring. Metafore vurderer også verdipapirdata fra Morningstar for midler og SPIS-filer for strukturerte produkter.

KUNDEPÅLOGGING

Her samles all informasjon fra inntak MIS-filer, depotfiler og manuelt oppgitt informasjon. Kunden velger et passord og kan deretter logge inn og se et komplett bilde av sin bedrift. Fordelen for kunden er at all forsikring og investeringer er på ett sted, med oppdaterte verdier av beholdninger.

OPPDRAG MANAGEMENT

Fondtick, forsikringskommisjon, megling og mer; Administrering av provisjoner er tidkrevende og rikelig med mange potensielle kilder til feil. Metafore mottar en automatisert og delvis manuell provisjonsadministrasjon med igangsetting av provisjonsfiler.

AUTOMATISK BLANKETHÅNDTERING

I Metafore kan du enkelt skrive ut ferdigfylte skjemaer og andre søknadsdokumenter. Du kan også legge til et gratis antall egne skjemaer, rådgivende dokumenter og andre dokumenter med kundens ferdigfylte informasjon. Metafore håndterer både Word og PDF.

SØK

Det finnes avanserte søkefunksjoner i Metafore som gjør det mulig for rådgivere å effektivt behandle sin kundebase. Søk etter for eksempel kunder, produkter, innskudd med likvide midler, strukturerte produkter med hendelser, kunder med beholdninger i spesifikke midler etc.

SIKKERHET

Metafore er basert på anerkjent Microsoft-teknologi. Systemet bruker Microsoft-teknologi for datalagring og servere. Tilgang til metafor er beskyttet av SSL-kryptering. Hvert selskaps kundeinformasjon er plassert i separate databaser som nås av kundens innlogging.

Bestill en demo