For iedelse

INTERN STYRING OG KONTROLL – PÅ ENKEL MÅTE

Metafore er et moderne rådgivende system som passer til alle selskaper som arbeider med finansiell rådgivning og forsikringsmegling.

 

Betingelsene for finansiell rådgivende virksomhet og forsikringsmegling som krever tillatelse endres kontinuerlig. Finansinspektionen og ESMA arbeider for et mer kontrollert marked gjennom ny lovgivning. Dette innebærer økte administrative krav til selskapene som opererer i markedet og økte kostnader for overholdelse og risikostyring. For å strømlinjeforme dette arbeidet er det nødvendig med systemstøtte som gjør det mulig å kontrollere hele kjeden, fra kundemøte til kontroll av risiko og regulatorisk overholdelse.

 

Ved å bruke Metafore kan ledelsen og styret være sikker på at selskapets rådgiver følger de prosesser, regler og rammer som er utviklet, ettersom de er integrert i systemet. Ledelsen kan systematisk overvåke risikoer i rådgivningstjenester, eksponering mot markeder og instrumenter og overvåke råd.