Metafore

Vad kan Metafore göra för dig?

Metafore skapar trygghet för finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare, deras ledning och styrelser.

Kraven för bolag och rådgivare verksamma inom finansiell rådgivning och försäkringsförmedling är idag omfattande, och detta är en utveckling som fortsätter. Metafore är ett modernt systemstöd som förenklar vardagen för såväl bolag som rådgivare.

Boka demo

Metafore är utformat för att:

  • skapa förutsättningar för bättre rådgivning genom att kundens alla tillgångar samlas på ett ställe, i en överskådlig vy.
  • möjliggöra en systematisk uppföljning och rapportering till rådgivaren, ledning, kontrollfunktioner och kund.
  • ledningen systematiskt ska kunna följa upp risker i rådgivningen, exponering mot marknader och instrument samt övervaka rådgivning.
  • skapa trygghet för rådgivare i att regelverk och policys efterlevs.
  • kunder ska få lösningar som är väl anpassade för dem, och som de förstår.
  • modernisera infrastrukturen och effektivisera affärsprocesser.
  • kapitalförvaltare med rätt kompetens och verktyg tar fram aktuella placeringsförslag, som i systemet matchas mot kundens risktolerans.

RAPPORTERING

Metafore möjliggör en systematisk uppföljning och rapportering till kund, rådgivare, ledning, och kontrollfunktioner. Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy egna utskrifter och rapporter. Rapporterna kan presenteras i webformat eller PDF.

RISK- & REGELEFTERLEVNAD

I Metafore styr bolagets ledning rådgivningen med hjälp av elektroniska dokument, limiter och regler i systemet. Ledningen kan systematiskt följa upp risker i rådgivning, exponering mot marknader och instrument samt övervaka rådgivning.

TOTAL ÖVERBLICK AV KUNDENS ENGAGEMANG

Metafore möjliggör en total överblick av kunders samtliga innehav, vilket ger bättre förutsättningar för effektiv rådgivning.

INTANKNING AV DATA

Metafore kan tankas upp med data på olika sätt; MIS-filer, depåfiler och manuell inläggning. Metafore tankar även in värdepappersdata från Morningstar för fonder och SPIS-filer för strukturerade produkter.

KUNDINLOGGNING

Här samlas all information från intankade MIS-filer, depåfiler och manuellt inmatad information. Kunden väljer lösenord och kan därefter logga in och se en komplett bild av sitt innehav. Fördelen för kund är att alla försäkringar och placeringar finns på ett ställe, med uppdaterade värden på innehav.

PROVISIONSHANTERING

Fondtick, försäkringsprovision, courtage med mera; att hantera provisioner är tidskrävande och belagt med många potentiella felkällor. Med Metafore erhålls en automatiserad och delvis manuell provisionshantering med intankning av provisionsfiler.

AUTOMATISK BLANKETTHANTERING

I Metafore kan du enkelt skriva ut förifyllda blanketter och andra ansökningshandlingar. Du kan även lägga upp ett fritt antal egna blanketter, rådgivardokument och andra dokument med kundens förifyllda uppgifter. Metafore hanterar både Word och PDF.

SÖKNINGAR

Det finns avancerade sökfunktioner i Metafore som möjliggör för rådgivare att effektivt bearbeta sin kundstock. Sök på till exempel kunder, produkter, depåer med likvida medel, strukturerade produkter med händelser, kunder med innehav i specifik fond o.s.v.

SÄKERHET

Metafore är byggt på beprövad Microsoft-teknik. Systemet använder Microsoft-teknik för datalagring och servrar. Åtkomsten till Metafore skyddas av SSL-kryptering. Varje bolags kundinformation ligger i separata databaser som nås med kundens inloggning.

Boka demo