Visio ja tehtävä

Visiomme

Tullakseen taloudellisen neuvonnan johtavaksi järjestelmäksi Euroopassa.

Missiomme

Auttaa neuvonantajia ja heidän asiakkaitaan varmistamaan ja suunnittelemaan taloudellista suunnittelua.

Metafore Oy: n perustajat ovat työskennelleet useilla rahoitusalan toimijoilla monta vuotta. Metafore -konseptin lähtökohtana oli tarve luoda nykyaikainen järjestelmäneuvonta rahoitusneuvontaan ja vakuutusedustukseen, joka noudattaa sääntelyvaatimuksia. Asiakkailta ja neuvonantajilta kysyttiin myös suurta kysyntää järjestelmissä, jotka kokoavat asiakkaan kaikki varat ja esittelevät ne selkeästi. Yhdistetyt tarpeet pyrkivät luomaan paremman neuvonnan edellytykset ja siten vahvistamaan neuvonantajan ja asiakkaan välistä suhdetta ja luottamusta.

Vaikka innovaatiotoimintaa ohjaa, olemme aina sitoutuneet tehtäväänne auttaa neuvonantajia ja heidän asiakkaitaan menestymään.